Stegeman
Menu

Privacy statement

Disclaimer

De website die u bezoekt wordt beheerd door Stegeman C.V., hierna te noemen Stegeman.

Algemeen

Door toegang te zoeken tot de site van Stegeman accepteert u dat u bent gebonden aan deze algemene voorwaarden. Om op de hoogte te blijven dient u deze dus telkenmale opnieuw door te lezen.

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij Stegeman, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stegeman. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Inhoud

De website wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van welke aard dan ook, kunnen niet aan Stegeman worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Stegeman doen ontstaan.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Stegeman, waaronder mede verstaan, de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal Stegeman in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • Handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
  • De onmogelijkheid de website te gebruiken; en
  • Het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Om een goed en constant product te kunnen produceren, kunnen er kleine wijzigingen optreden in de op de website vermelde ingrediëntendeclaraties, voedingswaarden en allergie informatie. Aan deze gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Links

Deze website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere sites die niet door Stegeman worden onderhouden kan Stegeman op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen en Stegeman is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Privacy

Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. De registratie en het beheer van je gegevens vinden plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. Stegeman gebruikt een cookie om ervoor te zorgen dat een advertentie pop-up slechts één keer per gebruiker wordt weergegeven. Aan de hand van cookies kan de website van Stegeman je herkennen als je deze weer bezoekt. Stegeman gebruikt tevens een cookie voor Google Analytics ter verbetering van het gebruikersgemak van de website.

Als je het plaatsen van cookies via de instellingen van je computer hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken.

Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door Stegeman geplaatste cookies.

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat jouw browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in jouw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Stegeman je naar het ‘help’ menu van jouw browser voor het instellen van de cookie-voorkeuren. Tevens kun je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen.

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande nadere kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u na wijziging gebruikt maakt/ blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de gewijzigde algemene voorwaarden. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neem dan contact op met:

Stegeman C.V.
T.a.v. Consumentenservice
Postbus 93
7400 AB Deventer
info@stegeman.nl